top of page

Polityka prywatności

1. Wstęp - Witamy na naszej stronie internetowej!


Przyrzywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych i ochrony Twojej prywatności. Poniżej chcielibyśmy pokazać, jakie dane przetwarzamy, kiedy iw jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej. Należy Ci wyjaśnić, jak działają oferowane przez nas usługi i jak gwarantowana jest ochrona Twoich danych osobowych. Zgodnie z Art. 4 nr 1 RODO dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Za możliwą do zidentyfikowania uważa się osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. Więcej informacji na ten temat można znaleźć między innymi w Art. 4 nr 1 RODO.
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest dostępne w każdej chwili pod adresem https: //www.madej-recruiting.de/datenschutz można przeglądać, zapisywać i drukować. Jeżeli jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych powołujemy się na nasz prawnie uzasadniony interes lub prawnie uzasadniony interes strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO: Zgodnie z Art. 21 RODO Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 
Nie będziemy już wtedy przetwarzać danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego ani związanego z tym profilowania. Nie przetwarzamy również Twoich danych osobowych w innych celach po wniesieniu sprzeciwu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (por. np. art. 21 ust.1 RODO, tzw. „ograniczone prawo sprzeciwu”).
W takim przypadku musisz podać przyczyny sprzeciwu, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, które odbywa się do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia zadanie realizowane w interesie publicznym (por. art. 21 ust. 6 RODO). Odrębnie zaznaczymy również Twoje prawo do sprzeciwu w poszczególnych punktach (np. z adnotacją: „Masz prawo do sprzeciwu”), o ile takie prawo istnieje. Znajdziesz tam również dalsze informacje o tym, jak skorzystać z prawa do sprzeciwu.
Aby poniższe oświadczenie o ochronie danych było przejrzyste, w różnych miejscach na zewnętrznych stronach internetowych odsyłamy do informacji i wskazówek dotyczących ochrony danych za pomocą linków.
Dokładamy wszelkich starań, aby linki, które wymieniliśmy w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, były aktualne. Niemniej jednak, z uwagi na ciągłą aktualizację stron, nie można wykluczyć, że linki nie będą działać poprawnie. Jeśli zauważysz taki link, będziemy wdzięczni, jeśli poinformujesz nas o tym, abyśmy mogli wprowadzić aktualny link.

2) Odpowiedzialny


Osobą odpowiedzialną w rozumieniu Art. 4 nr 7 RODO za przetwarzanie danych osobowych jest:

Monika Madej Recruiting
Właściciel: Monika Madej
Bismarckstr. 7
88214 Ravensburg
Telefon: 0751 79125974
E-mail: info@madej-recruiting.de

3) Osoba kontaktowa w sprawie ochrony danych


Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub przysługujących Ci praw w związku z ochroną danych, prosimy o kontakt:

Adwokat Christoph Frisch
c/o Kanzlei am Rosentor
Franziskanermauer 1a
33098 Paderborn
Telefon: 05251/1231-0
E-Mail: zentrale@kanzlei-am-rosentor.de

2. PLIKI COOKIE


Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, który umożliwia przyporządkowanie stron internetowych i serwerów do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie. Korzystając z plików cookie, możemy zapewnić Ci bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie. Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane dla użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie Państwu korzystania z naszych stron internetowych. Na przykład użytkownik serwisu korzystającego z plików cookies nie musi za każdym razem ponownie wpisywać swoich danych dostępowych, ponieważ robi to serwis i plik cookie zapisany w systemie komputerowym użytkownika. W każdej chwili możesz uniemożliwić ustawianie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Ponadto ustawione już pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. W przypadku dezaktywacji obsługi plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni dostępne.

4) Pliki logów


Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę, automatycznie zbieramy dane i informacje z systemu Twojego urządzenia i zapisujemy je w tzw. plikach dziennika serwera. Dane te to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (tu: odwiedzającego stronę). Dane są automatycznie przesyłane przez Twoją przeglądarkę, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Obejmuje to następujące informacje: czas uzyskania dostępu do naszej strony internetowej (zapytanie do serwera dostawcy usług hostingowych), adres URL strony internetowej, z której uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej, używany system operacyjny, rodzaj i wersję używanej przeglądarki , Adres IP Twojego komputera jest zamaskowany, tzn. ostatni oktet jest wyzerowany. Celem tego przetwarzania jest udostępnienie naszej strony internetowej z Twojego urządzenia oraz prawidłowe wyświetlanie naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu lub w Twojej przeglądarce. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji naszej strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów. Ocena tych danych do celów marketingowych nie ma miejsca. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) (f) RODO. Mamy prawnie uzasadniony interes w przedstawieniu Ci strony internetowej zoptymalizowanej dla Twojej przeglądarki oraz w umożliwieniu komunikacji między naszym serwerem a Twoim urządzeniem końcowym. W przypadku tych ostatnich przetwarzanie Twojego adresu IP jest szczególnie konieczne. Dane są przechowywane przez 10 dni, następnie 11. plik zastępuje najstarszy plik dziennika na koniec okresu. Odbiorcą danych jest nasz serwer hostujący, który pracuje dla nas w ramach umowy o dane zamówienia. Masz prawo do sprzeciwu. W każdej chwili możesz wysłać lub poinformować nas o swoim sprzeciwie. Podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa ani umową, jak również nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie masz również obowiązku podawania danych osobowych. Jednak ich niepodanie może oznaczać brak możliwości korzystania z naszej strony internetowej lub korzystanie z niej w pełnym zakresie.
 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Kiedy odwiedzasz naszą stronę, Twoja przeglądarka automatycznie przesyła informacje do naszego serwera. Następujące informacje są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika:
Adres IP, data i godzina połączenia, nazwa i adres URL pobranego pliku, Witryna internetowa, z której następuje połączenie oraz Twój dostawca usług internetowych, przeglądarka używana na Twoim urządzeniu oraz system operacyjny. Ze względu na przepisy ustawy o telemediach (TMG) jesteśmy zobowiązani do podania w stopce redakcyjnej naszej strony internetowej adresu e-mail, za pomocą którego można się z nami skontaktować drogą elektroniczną. Dane osobowe, które prześlesz nam e-mailem, zostaną automatycznie zapisane w celu ich przetwarzania lub kontaktu z Tobą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes w zbieraniu danych wynika z: zapewnienia sprawnego nawiązania połączenia, zagwarantowania bezproblemowego korzystania ze strony głównej, oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz celów administracyjnych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych w celu wyciągnięcia wniosków na temat Twojej osoby.

6) Zastosowanie


Na naszej stronie internetowej oferujemy również możliwość aplikowania na oferty pracy i przesłania nam swojej aplikacji pocztą elektroniczną lub pocztą. Jeśli prześlesz nam swoją aplikację, wykorzystamy te informacje proces, który przekazujesz nam w ramach aplikacji (np adres, jeśli prześlesz nam swoją aplikację pocztą elektroniczną). Jeśli prześlesz nam swoją aplikację drogą elektroniczną, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail w celu rozpatrzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi na wniosek wnioskodawcy aby móc się skontaktować. W przypadku przekazu pocztowego przetwarzamy dane od Ciebie podane dane. Cel przetwarzania wynikający z przesłanych przez Ciebie
Dokumenty aplikacyjne wynikające z danych osobowych, a w celu zidentyfikowania odpowiednich kandydatów. Podstawa prawna przetwarzania Twojego e-maila Adres to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do prowadzenia naszych prac mediacyjnych. Obejmuje to wszystkie usługi w zakresie selekcji i rekrutacji, mediacji, mediacji projektowej, a także wszelkie działania z tym związane. W tym celu przetwarzamy np. Twoje imię i nazwisko, Twoje dane kontaktowe (w tym adres zamieszkania, numer domowy i numer telefonu komórkowego), Twoją narodowość i kraj zamieszkania, Twoją datę urodzenia, Twoją płeć (w wyjątkowych przypadkach), Twój podpis cyfrowy oraz języki ​mówisz. Przetwarzamy między innymi informacje o Twoich umiejętnościach, doświadczeniu i wykształceniu, karierze zawodowej, a także inne istotne informacje, takie jak Twoje zdjęcie, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej oraz dane osobowe zawarte w liście motywacyjnym lub w ramach aplikacji. Przetwarzamy informacje o odszkodowaniach i świadczeniach. W przypadku podania przez Ciebie przetwarzamy identyfikatory wydane przez organy rządowe, w tym między innymi numer dowodu osobistego, numer ubezpieczenia społecznego i numer ubezpieczenia emerytalnego, jeśli jest to wymagane przez prawo.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie Ci kontaktu z nami w dowolnym momencie kontaktować się i móc odpowiedzieć na Twoje pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wynikających z wniosku jest Art. 6 ust. 1 lit. b), Art. 88 ust. 1 RODO, § 26 ust. 1 BDSG-nowy. Aplikacja e-mail i wysłane Dokumenty są przechowywane do czasu wydania decyzji na korzyść lub niekorzyść wnioskodawcy upadł i zostanie później usunięty. Jeśli prześlesz nam swoje dokumenty aplikacyjne do godz pocztą, prześlemy przesłane dokumenty aplikacyjne z powrotem do Ciebie na koniec procesu aplikacji. W zakresie, w jakim opieramy przetwarzanie Twoich danych na naszym prawnie uzasadnionym interesie Masz prawo sprzeciwić się: W każdej chwili możesz wysłać lub poinformować nas o swoim sprzeciwie
(np. e-mailem na adres info@madej-recruiting.de).
Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia i ewentualnego przekazania wniosku. Niedostarczenie go oznacza, że ​​nie możemy przetworzyć i rozpatrzyć Twojego wniosku.

7. UJAWNIANIE OSOBOM TRZECIM


Twoje dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy:
wyraziłeś na to zgodę, przekazanie jest niezbędne do wypełnienia stosunku umownego z Państwem, istnieje prawny obowiązek ich przekazania, ujawnienie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby zakładać, że masz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych.

8. RUTYNOWE USUWANIE/BLOKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH


Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli zostało to przewidziane przez europejskiego ustawodawcę w dyrektywach i rozporządzeniach lub innego ustawodawcę w ustawach lub rozporządzeniach. Jeżeli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub upłynie okres przechowywania określony przez europejski organ ds. dyrektyw i rozporządzeń lub innego odpowiedzialnego ustawodawcę, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi. Po wygaśnięciu odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już wymagane do wykonania lub zainicjowania umowy.

9. PRAWA PODMIOTOWE


Masz prawo, zgodnie z Art. 15 RODO, zażądać informacji, czy dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeżeli dane osobowe są przez nas przetwarzane, masz prawo poznać szczególne okoliczności przetwarzania danych. W szczególności możesz żądać informacji o:
cele przetwarzania; kategorie przetwarzanych danych osobowych; informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
jeśli to możliwe, planowany czas przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Zgodnie z Art. 16 RODO mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Zgodnie z Art. 17 RODO mogą Państwo zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, o ile prawo do ich przechowywania wygasło. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z Art. 18 RODO, jeśli kwestionujesz prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia lub nie potrzebujemy już danych do celów przetwarzania lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO. Zgodnie z Art. 20 RODO masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę zgodnie z Art. 7 ust.3 RODO. Odwołanie możesz wysłać na podane powyżej dane kontaktowe, w szczególności na podany adres e-mail. Zgodnie z Art. 77 RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym doszło do domniemanego naruszenia, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza niniejsze rozporządzenie.

10. PRAWO DO SPRZECIWU


Zgodnie z Art. 21 RODO mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) . Nie przetwarzamy już danych osobowych, chyba że możemy wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Sprzeciw możesz skierować na podane powyżej dane kontaktowe, w szczególności na podany adres e-mail.

11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH


Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

12. PROFILE W „SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH”


Prowadzimy profile w tzw. „sieciach społecznościowych” i podobnych platformach, aby móc komunikować się z naszymi klientami i innymi osobami zainteresowanymi naszą firmą. W tym zakresie obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych danego operatora. Jeśli w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie można znaleźć innych przepisów, dane użytkowników, którzy komunikują się z nami za pośrednictwem „sieci społecznościowych” i podobnych platform, będą przez nas przetwarzane.

13. FACEBOOK


Wykorzystujemy komponenty firmy Facebook na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Facebook jest usługą firmy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli mieszkasz poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, na której zintegrowany jest komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), Twoja przeglądarka internetowa jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Facebooka o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka.
Ogólny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE
zostać odzyskane. W ramach tego procesu technicznego Facebook jest informowany, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedziłeś. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszego serwisu odwiedzasz za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę i przez cały czas Twojego pobytu na naszej stronie. Te informacje są zbierane przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebook do Twojego konta na Facebooku. Jeśli klikniesz jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą witryną, na przykład przycisk „Lubię to”, lub wpiszesz komentarz, Facebook przyporządkuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika na Facebooku i zapisze te dane osobowe. Facebook otrzymuje zawsze informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że ​​odwiedziłeś naszą stronę internetową, jeśli jesteś zalogowany na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej. Odbywa się to niezależnie od tego, czy klikniesz na komponent Facebooka, czy nie. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były przesyłane do Facebooka w ten sposób, możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową. Polityka danych opublikowana przez Facebook, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśniono tam również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony Twojej prywatności. Dostępne są również różne aplikacje, które umożliwiają wstrzymanie transmisji danych do Facebooka, na przykład bloker Facebooka od dostawcy Webgraph, który można znaleźć pod adresem http://webgraph.com/resources/facebookblocker/można uzyskać. Możesz użyć takich aplikacji, aby zablokować transmisję danych do Facebooka.

 

14. WŁĄCZENIE USŁUG I TREŚCI OSÓB TRZECICH
Na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO korzystamy z ofert zewnętrznych dostawców na naszej stronie internetowej, aby móc zintegrować ich treści. Dostawcy tych treści są informowani o Twoim adresie IP, ponieważ treści nie mogą zostać przesłane do Twojej przeglądarki bez znajomości adresu IP. Czyniąc to, staramy się korzystać wyłącznie z treści pochodzących od dostawców zewnętrznych, w przypadku których adres IP użytkownika jest używany wyłącznie do dostarczania treści. Zewnętrzni dostawcy nadal mogą używać tak zwanych „znaczników pikselowych” – są to niewidoczne grafiki, znane również jako „web beacons” – do celów statystycznych lub marketingowych. „Tagi pikselowe” mogą oceniać informacje, takie jak ruch odwiedzających na naszej stronie internetowej. Poniżej przedstawiamy przegląd ofert stron trzecich, z których korzystamy, wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie danych:
Czcionki zewnętrzne firmy Google, LLC., https://www.google.com/fonts („Google Fonts”).
Czcionki Google są integrowane poprzez wywołanie serwera Google (zwykle w USA).
Polityka prywatności znajduje się tutaj:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Mapy dostarczane przez zewnętrznego dostawcę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności znajduje się tutaj:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

15) Więcej informacji o usługach Google


A. Ogólny
Na naszej stronie internetowej korzystamy z różnych usług firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych konkretnych usług Google, z których korzystamy na tej stronie internetowej, znajdują się w dalszej części oświadczenia o ochronie danych. Dzięki integracji usług Google, Google może zbierać informacje (w tym dane osobowe) i je przetwarzać. Nie można wykluczyć, że Google przekaże te informacje również na serwer w państwie trzecim. Przekazywanie do USA zależy od funkcji, w jakiej przekazywane są dane osobowe. Jako osoba odpowiedzialna możemy przesyłać dane do Google w USA w celu dalszego wykorzystania. Obecnie nie ma decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z Art. 45 RODO. Przeniesienie może jednak odbywać się w oparciu o standardowe klauzule umowne. Firma Google zobowiązała się do przestrzegania standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do krajów trzecich zgodnie z dyrektywą 95/46/WE (standardowe klauzule umowne – SCC).
Więcej informacji na temat Standardowych Klauzul Umownych można znaleźć na stronie:
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de
Sami nie mamy wpływu na to, jakie dane faktycznie gromadzi i przetwarza Google. Google oświadcza jednak, że zasadniczo mogą być przetwarzane następujące informacje (w tym dane osobowe): Dane logowania (w szczególności adres IP) Informacje dotyczące lokalizacji, unikalne numery aplikacji, pliki cookie i podobne technologie.
Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Google, w zależności od ustawień konta, Google może dodawać przetwarzane informacje do Twojego konta i traktować je jako dane osobowe. Google wyjaśnia między innymi, co następuje: „Jeśli nie jesteś zalogowany na konto Google, przechowujemy gromadzone przez nas dane z unikalnymi identyfikatorami, które są powiązane z przeglądarką, aplikacją lub urządzeniem, z którego korzystasz. Dzięki temu możemy na przykład zapewnić, że Twoje ustawienia językowe zostaną zachowane we wszystkich sesjach przeglądarki. Jeśli jesteś zalogowany na koncie Google, zbieramy również dane, które przechowujemy na Twoim koncie Google i które uważamy za dane osobowe.” Możesz zapobiec dodaniu tych danych bezpośrednio wylogowując się z konta Google lub alternatywnie założyć odpowiednie ustawienia na swoim koncie Google. Możesz także zmienić ustawienia plików cookies (np. usunąć pliki cookies, zablokować je itp.).
Masz prawo do sprzeciwu.
W każdej chwili możesz wysłać lub poinformować nas o swoim sprzeciwie
(np. e-mailem info@madej-recruiting.de).

B. Reklamy Google (dawniej: AdWords)
Ta strona korzysta z Google Ads (dawniej: AdWords) i śledzenia konwersji w ramach Google AdWords, internetowej usługi reklamowej świadczonej przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Korzystamy z internetowego programu reklamowego „Google Ads” do wyszukiwania i wyświetlania reklam oraz w tym kontekście śledzenia konwersji (ocena odwiedzin). Śledzenie konwersji Google to usługa analityczna. Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie śledzenia konwersji zostanie umieszczony na Twoim komputerze. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają danych osobowych i dlatego nie służą do identyfikacji osobistej. Jeśli odwiedzasz niektóre z naszych stron, a przechowywany plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy zobaczyć, że ktoś kliknął reklamę i został w ten sposób przekierowany na naszą stronę internetową. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. W ten sposób pliki cookie można śledzić za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Przypisanie odbywa się poprzez statystyczną ocenę danych nieosobowych.
Integrując Google AdSense, dążymy do tego, aby móc oferować Ci reklamy oparte na zainteresowaniach. Podstawą prawną opisanego tu przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych przetwarzanych w ramach uzyskiwania zgody jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy prawnie uzasadniony interes, aby móc udowodnić, że wyraziłeś zgodę na proces pomiaru (art. 7 ust. 1 RODO). Dane są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji funkcji.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Google, do której możesz uzyskać dostęp tutaj:
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de
Aby uzyskać informacje na temat ustawień prywatności Google, zobacz
https://safety.google/intl/de_de/privacy/privacy-controls/
Podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa ani umową, jak również nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie masz również obowiązku podawania danych osobowych. Jednak ich niepodanie może oznaczać brak możliwości korzystania z tej funkcji naszego serwisu lub korzystanie z niej w pełnym zakresie.
Masz prawo do sprzeciwu.
W każdej chwili możesz wysłać lub poinformować nas o swoim sprzeciwie
(np. e-mailem info@madej-recruiting.de).

C. Google Analytics
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu i umożliwiają analizę korzystania z odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Google Analytics może również wykorzystywać tak zwane sygnały nawigacyjne (niewidoczne grafiki). Te sygnały nawigacyjne mogą być wykorzystywane do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach internetowych. Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne na temat korzystania z naszej strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane na serwer Google, prawdopodobnie w USA lub innych krajach trzecich, i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google.
Korzystamy z Google Analytics wyłącznie z aktywną anonimizacją adresu IP („anonimizacja adresu IP”). W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.
Ponadto zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień na korzystanie z Google Analytics (art. 28 RODO). Google przetwarza dane w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania dla nas raportów dotyczących ruchu na witrynach oraz świadczenia dla nas innych usług związanych z ruchem na witrynach i korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Integrując Google Analytics, realizujemy cel, jakim jest analiza zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej i możliwość reagowania na nie. Dzięki temu możemy stale ulepszać naszą ofertę. Celem przetwarzania danych zebranych w ramach wyrażenia zgody jest utrwalenie Twojej zgody. Podstawą prawną opisanego tu przetwarzania danych osobowych w ramach procesu pomiarowego jest Twoja wyraźna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych przetwarzanych w ramach uzyskiwania zgody jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Masz prawo do sprzeciwu.
Mamy prawnie uzasadniony interes, aby móc udowodnić, że wyraziłeś zgodę na proces pomiaru (art. 7 ust. 1 RODO). W ramach realizacji zamówienia Google jest uprawniona do zlecania podwykonawcom.
Listę tych podwykonawców można znaleźć na stronie
https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=pl
Masz prawo do sprzeciwu.
W każdej chwili możesz wysłać lub poinformować nas o swoim sprzeciwie
(np. e-mailem info@madej-recruiting.de).

d. Google Optimize
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Optimize, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Optimize to usługa wsparcia Google Analytics. Google Optimize pozwala nam testować różne projekty naszych stron internetowych i sprawdzać, jak radzą sobie z określonymi celami. Daje nam to możliwość przetestowania nowych projektów, układów i treści stron internetowych z niektórymi z naszych gości. Google Optimize wykorzystuje moc analityki do oceny testów, wykorzystując Twoje cele analityczne jako cele testów. Możesz także przeprowadzać testy na określonych grupach użytkowników, które zostały ustawione jako grupy docelowe w Analytics. Google Optimize używa tak zwanych „cookies”, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim urządzeniu i umożliwiają analizę korzystania z odwiedzanych stron internetowych. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane na serwer Google, prawdopodobnie w USA lub innych krajach trzecich, i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google.
Informacje na temat standardowych klauzul umownych i przekazywania od nas do Google w USA oraz inne istotne dane dotyczące przetwarzania danych przez Google podczas korzystania z usług Google można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google.
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de
Masz prawo do sprzeciwu.
W każdej chwili możesz wysłać lub poinformować nas o swoim sprzeciwie
(np. e-mailem info@madej-recruiting.de).

e. Google Tag Manger
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Menedżera tagów Google. Google Tag Manager to usługa świadczona przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dzięki Google Tag Manager możemy zintegrować różne kody i usługi na naszej stronie internetowej w uporządkowany i uproszczony sposób. Menedżer tagów Google implementuje tagi lub „uruchamia” zintegrowane tagi. Po uruchomieniu tagu Google może przetwarzać informacje (w tym dane osobowe) i je przetwarzać. Nie można wykluczyć, że Google przekaże te informacje również na serwer w państwie trzecim. Informacje na temat standardowych klauzul umownych i przekazywania od nas do Google w USA oraz inne istotne dane dotyczące przetwarzania danych przez Google podczas korzystania z usług Google można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google.
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de
Masz prawo do sprzeciwu. W każdej chwili możesz wysłać lub poinformować nas o swoim sprzeciwie
(np. e-mailem info@madej-recruiting.de).
f. Korzystanie z YouTube
Na naszej stronie internetowej używamy filmów z serwisu YouTube oraz wtyczek YouTube. YouTube to usługa świadczona przez YouTube LLC („YouTube”), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube LLC jest spółką zależną Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
YouTube jest integrowany poprzez osadzenie usługi na naszej stronie internetowej za pomocą tak zwanego „iFrame”. Podczas ładowania tej ramki iFrame YouTube lub Google mogą zbierać informacje (w tym dane osobowe) i przetwarzać je. Nie można wykluczyć, że YouTube lub Google przekażą te informacje również na serwer w państwie trzecim.
Możesz znaleźć informacje na temat istniejącego certyfikatu Google Privacy Shield i inne istotne dane dotyczące przetwarzania danych przez Google podczas korzystania z usług Google
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de
Integrując YouTube, dążymy do tego, aby móc prezentować Ci różne filmy na naszej stronie internetowej, abyś mógł je oglądać bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
Podstawą prawną opisanego tu przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na tym, że YouTube oferuje ogromne korzyści. Integrując zewnętrzne filmy, odciążamy nasze serwery i możemy korzystać z odpowiednich zasobów gdzie indziej. Między innymi może to zwiększyć stabilność naszych serwerów. YouTube i Google mają również uzasadniony interes w gromadzeniu danych (osobowych) w celu ulepszania własnych usług.
Masz prawo do sprzeciwu. W każdej chwili możesz wysłać lub poinformować nas o swoim sprzeciwie (np. pocztą elektroniczną na adres info@madej-recruiting.de).
Podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa ani umową, jak również nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie masz również obowiązku podawania danych osobowych. Jednak ich niepodanie może oznaczać brak możliwości korzystania z naszej strony internetowej lub korzystanie z niej w pełnym zakresie.
Więcej informacji można znaleźć w informacjach o ochronie danych YouTube i Google, do których można uzyskać dostęp tutaj:
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de

G. Rechapta
Ta strona korzysta z Google reCAPTCHA (zwanej dalej reCAPTCHA), usługi Captcha świadczonej przez Google Inc. („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google reCAPTCHA służy do tego, aby wpisy dokonywane na naszej stronie internetowej były faktycznie dokonywane przez prawdziwe osoby, a nie automatycznie, np. przez oprogramowanie (tzw. roboty). W tym celu reCAPTCHA (No CAPTCHA reCAPTCHA) pokazuje klikalne pole wyboru „Nie jestem robotem”. Czyniąc to, reCAPTCHA wykorzystuje różne cechy do analizy zachowania użytkownika, gdy tylko odwiedza on stronę internetową.
Integracja reCAPTCHA odbywa się za pośrednictwem interfejsu („API”) z usługami Google. Dzięki integracji reCAPTCHA Google może zbierać informacje (w tym dane osobowe) i je przetwarzać. Nie można wykluczyć, że Google przekaże te informacje również na serwer w państwie trzecim.
reCAPTCHA może wykorzystywać tzw. „ciasteczka”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu i umożliwiają analizę korzystania z odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Ponadto reCAPTCHA wykorzystuje również tzw. web beacons, czyli małe piksele lub grafiki. Informacje generowane przez plik cookie, ewentualnie w połączeniu z sygnałem nawigacyjnym, na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google, prawdopodobnie w USA lub innych krajach trzecich, i tam przechowywane.
Informacje na temat standardowej klauzuli umownej i przekazywania od nas do Google do USA oraz innych istotnych danych do przetwarzania danych przez Google w kontekście korzystania z usług Google można znaleźć w przepisach o ochronie danych Google pod adresem: https://policies.google. com/privacy?hl=en
Integrując reCAPTCHA, dążymy do ustalenia, czy wpisy na naszej stronie internetowej są dokonywane przez prawdziwą osobę, czy przez bota.
Podstawą prawną opisanego tu przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na tym, że opisana powyżej funkcja ma wielką zaletę dla naszej oferty. Automatyczne sprawdzanie, czy wpisów dokonuje prawdziwa osoba, czy bot, przyspiesza i upraszcza naszą pracę oraz zwiększa stopień wiarygodności dokonywanych wpisów. Zapobiega również nadużyciom. Google ma również uzasadniony interes w gromadzeniu danych (osobowych) w celu ulepszania własnych usług.
Prawo do sprzeciwu
Masz prawo do sprzeciwu.
Możesz zapobiec ustawianiu plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo ewentualnie nie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
Możesz dowiedzieć się, jak usunąć pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach tutaj:


Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-pl


Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox


Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265


Microsoft: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09


Przetwarzane informacje są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do zamierzonego celu lub wymagane przez przepisy prawa.
Podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa ani umową, jak również nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie masz również obowiązku podawania danych osobowych. Jednak ich niepodanie może oznaczać brak możliwości korzystania z naszej strony internetowej lub korzystanie z niej w pełnym zakresie.

16. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI


Od czasu do czasu będziemy dostosowywać nasze oświadczenie o ochronie danych, aby zawsze odpowiadało aktualnym wymogom prawnym.

bottom of page